Tin công nghệ

Tự động hóa kho là gì?

Tự động hóa kho bao gồm các công nghệ tự động hứa hẹn sẽ tăng năng suất bằng những bước nhảy vọt.

Nhiều công ty đang chuyển sang tự động hóa nhà kho để hợp lý hóa các quy trình, tăng hiệu quả và giảm lỗi của con người. Nhưng tự động hóa kho chính xác là gì, và làm thế nào các công ty có thể hưởng lợi từ nó.  Khi các công ty và quản lý kho tìm cách hợp lý hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả và sản xuất, và giảm chi phí, tự động hóa kho đang gia tăng. Nhưng, mọi người có một ý tưởng rất khác nhau về tự động hóa kho từ robot đến quy trình tự động, tự động hóa kho bao gồm các công nghệ tự động hứa hẹn sẽ tăng năng suất bằng những bước nhảy vọt.

Kho có thể được tự động hóa theo một số cách, từ tự động hóa các hoạt động như robot kho, nhãn mã vạch và quét, và phương tiện, đến tự động hóa các quy trình văn phòng. Bất kỳ kho nào cần cải thiện điểm mấu chốt của họ đều có thể hưởng lợi từ tự động hóa. 
 
Tự động hóa nhà kho

- Công nghệ hàng hóa: Các kho chứa hệ thống công nghệ hàng hóa nhập hoặc lấy đơn đặt hàng từ cơ sở dữ liệu trung tâm, sau đó thiết bị tự động định vị các mục trong kho và di chuyển chúng đến khu vực lấy hàng. Thông thường, tỷ lệ thông lượng của công nghệ hàng hóa vượt xa những người trong kho thủ công. Do đó, các công ty tận dụng các công nghệ hàng hóa có thể giảm chi phí thực hiện đơn hàng và vận hành và cải thiện mức độ dịch vụ.

- Hệ thống lưu trữ và truy xuất tự động: Hệ thống lưu trữ và truy xuất tự động là một loại công nghệ hàng hóa,công nghệ kho này tự động đưa hàng hóa ra khỏi và sau đó đặt chúng trở lại vào kho. Thông thường, các kho tận dụng các hệ thống lưu trữ và truy xuất tự động ghép nối với một hệ thống phần mềm kho quản lý quy trình và hỗ trợ nhân viên kho trong việc xử lý các đơn đặt hàng.

- Robot di động tự động: Robot di động tự động đặc biệt đang được sử dụng trong các tình huống thực hiện thương mại điện tử để giải quyết các yêu cầu lao động lớn, khối lượng lớn công việc của chúng. 

Những lợi ích của tự động hóa kho là rất nhiều so với các hoạt động kho thủ công. Đối với các nhà quản lý kho chỉ đi sâu vào tự động hóa, một trong những lợi ích đầu tiên bạn nhận ra là giảm lỗi thủ công. Bạn sẽ nhận ra tác động đáng kể của kho tự động đối với lợi nhuận của công ty bạn.

>>> Các bạn có thể tìm hiểu thêm về hệ thống kho tại website: http://khothongminh.com/