Intech Việt Nam thực hiện theo một triết lý kinh doanh đơn giản: cống hiến tài năng và công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm và dịch vụ ưu việt, bằng cách đó đóng góp cho một xã hội toàn cầu tốt đẹp hơn. Để đạt được mục tiêu này, Intech Việt Nam đặt ra một giá trị cao về con người và công nghệ của mình.

Nhân Lực & Công Nghệ

- Mở rộng phát triển nguồn nhân lực và tính ưu việt về kỹ thuật bằng các nguyên tắc quản lý
- Tăng cường hiệu quả đồng vận của toàn bộ hệ thống quản lý thông qua nguồn nhân lực và công nghệ

Các Sản Phẩm và Dịch Vụ Tốt Nhất

- Tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mang lại sự hài lòng cao nhất của khách hàng
- Đạt được vị trí số 1 trên thế giới trong cùng một lĩnh vực kinh doanh

Đóng Góp cho Xã Hội

- Đóng góp vì lợi ích chung và góp phần tạo nên đời sống phong phú
- Thực hiện tuyên bố nhiệm vụ bởi một thành viên của cộng đồng