Tin công nghệ

Tăng độ chính xác và hiệu quả vận chuyển với các hệ thống băng tải phân loại

Các hệ thống băng tải phân loại rất linh hoạt và có thể sắp xếp một loạt các kích cỡ và trọng lượng sản phẩm cho nhiều làn chuyển hướng.

Hệ thống băng tải phân loại quan trọng cho việc vận chuyển, định hướng và định tuyến các dòng sản phẩm. Mặc dù băng tải rất cần thiết để di chuyển sản phẩm từ một khu vực của cơ sở sang cơ sở tiếp theo, các hệ thống phân loại tách các sản phẩm để cảm ứng thành các làn riêng lẻ thường được liên kết với một điểm đến bên ngoài. Các loại hệ thống phân loại và băng tải khác nhau thường được kết nối để bao gồm một giải pháp xử lý vật liệu đầy đủ chức năng. 

Kết hợp các hệ thống phân loại hiệu quả vào hoạt động hậu cần nội bộ của bạn có thể giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả. Các hệ thống này rất linh hoạt và có thể sắp xếp một loạt các kích cỡ và trọng lượng sản phẩm cho nhiều làn chuyển hướng. Các hệ thống băng tải phân loại thường được thiết kế để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng độ chính xác vận chuyển và giao hàng thường xuyên hơn trong khi cải thiện hiệu quả trong hoạt động phân phối của bạn. 
 
Hệ thống băng tải phân loại
 

Ưu điểm của hệ thống phân băng tải loại băng tải:

- Cải thiện độ chính xác cao
- Cắt giảm chi phí lao động thủ công
- Nâng cao hiệu quả phân loại sản phẩm

Hệ thống băng tải phân loại được sử dụng bởi các tổ chức cần phân loại sản phẩm với tốc độ cao và đáng tin cậy. Các giải pháp hệ thống phân loại được sử dụng trong các hệ thống tự động hóa kho, được xây dựng chủ yếu dựa trên các yêu cầu của bưu kiện được vận chuyển và tốc độ chúng phải di chuyển. Một loạt các yếu tố khác đi kèm với các hệ thống phân loại, bao gồm cả cơ sở cấu hình, giới hạn không gian, yêu cầu bảo trì, độ bền, khả năng thích ứng, chi phí vận hành.

Khi làm việc với Intech, cách tiếp cận của chúng tôi trước tiên là thiết kế hệ thống phân loại của bạn xung quanh sản phẩm hoặc sản phẩm sẽ được sắp xếp và thứ hai là xung quanh quá trình phân loại. Điều này đảm bảo hệ thống của bạn linh hoạt, tiết kiệm và hiệu quả. Chúng tôi cung cấp các giải pháp thực tế nhưng sáng tạo và sẽ quản lý dự án của bạn từ ý tưởng đến thực hiện và bảo trì.